Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Welke informatie verzamelen we over jou?

Als je onze website bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van jou bij: de pagina's die je bezoekt, jouw ip- adres en een identificatie van je browser en computer-type, bijvoorbeeld: een Telenet klant bezocht de website met Chrome op een mobiel toestel. Een andere bezoeker was klant bij KPN Nederland, en gebruikte de Firefox browser op Windows 10.

Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we je kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je toestel worden opgeslagen en die jouw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal je verkiest, of een uniek bezoekersnummer dat je automatisch wordt toegekend door Google Analytics.

Gebruik je de software dan houden we meer informatie over jou bij, we houden dan ook jouw facturatie- en contactgegevens bij.

Wie verzamelt deze info over jou?

Wij, DeFactuur BVBA, ons adres: Afrikalaan 289, 9000 Gent, ons KBO nummer is BE 0563.710.748. Je kan ons het makkelijkst contacteren via email: vragen@defactuur.be.

Hoe verzamelen we deze informatie?

De gegevens over welke browser en welk type toestel je gebruikt, alsook de "cookies" stuurt je browser mee. Het ip-adres krijgen we van jouw computer zelf mee.

Je facturatie- en contactgegevens geef je ons mee tijdens de registratie.

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

We gebruiken bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, ...) om onze site te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, de informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen te kunnen analyseren en oplossen.

Je facturatiegegevens gebruiken we om jou bij het activeren/verlengen een correcte factuur te kunnen sturen.

Je contactgegevens hebben we nodig om jou te kunnen contacteren als er iets mis is met je account of om je te kunnen ondersteunen indien nodig.

Hoe lang bewaren we gegevens over jou?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. We houden de analytische gegevens maximaal 5 jaar bij. Je contact- en facturatiegegevens houden we bij zolang de wet ons daartoe verplicht.

Met wie delen we deze info?

De meeste informatie gebruiken we zelf, en delen we met niemand. De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt door een externe firma. Zij ontvangen jouw ip adres, de identificatie die je browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina's die je bezoekt op onze site.

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt jou als individu centraal, en geeft je een aantal rechten. Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over jou bijhouden en mag je incorrecte gegevens laten aanpassen. Daarnaast kan je ons vragen om gegevens te wissen, en mag je bezwaar maken tegen overdracht van jouw gegevens naar derden. Indien je één van deze rechten wil uitoefenen, neem je best per email of schriftelijk contact met ons op.

Via de instellingen van jouw browser kan je de "cookies" die je identificeren, wissen. Je kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website niet correct werken.

Het is wel zo dat het recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Indien je van mening bent dat je rechten geschonden zijn, kan je klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.