Gerechtelijke stappen

In de categorie: Factureren

Wanneer je een factuur verkeerdelijk gemarkeerd hebt als "gerechtelijke stappen", kan je dit ongedaan maken door de factuur te openen, te bewerken en te klikken op "markeren als verzonden"